Chat with us, powered by LiveChat
top of page

Annabell Stefanussen

Tidigare har Annabell rest Norge runt för att hålla kurs, föredgrag eller en-till-en konsultationer.

Hon brinner för sitt budskap och vill därför nå ut till fler personer.

hennes dröm om att hjälpa så många familjer som möjligt blev svår att uppnå på grund av geografiska svårigheter och begjänsade möjligheter.

En webbkurs blev därför en idé som hon ville sätta i verket. Svårigheten vara bar att hon viste inte hur.

"Jag ger inte rekommendationer med lätthet, men tack vare att Inspiro har levererat långt över förväntan är det med glädje jag ger dem min starka rekommendation!"

Annabell_edited.png
bottom of page