Chat with us, powered by LiveChat
top of page

Velkommen til caseoppgave!

Er du vår neste

marketingekspert?

Denne oppgaven er din sjanse til å vise hva du kan

Etter 5 år som ledende i Norden på å skape, lansere og selge digitale kunnskapsprodukter skal Inspiro nå hente nytt talent til teamet på marketing, og for at v skal forstå deg bedre trenger vi å se hvordan du tenker, hvordan du skriver og hvordan du skaper salgstrakter på nett.

Image by M. B. M.

Produktet

I denne casen skal du arbeide med et fiktivt produkt og skape en salgstrakt for det. 

Image by Alec Favale

Aksjekurset Bull & Bear

Produktet du skal lage en salgstrakt for er aksjekurset "Bull & Bear". Dette kurset er en nettbasert utdanning som går over 12 uker. I kurset får man en introduksjon til aksjemarkedet, hvordan det fungerer og målet er at man skal gjøre sin første investering i løpet av de første 12 ukene man går på kurset. Sammen med kurset blir man også en del av en lukket gruppe med andre kursdeltakere hvor man kan stille spørsmål og se hvordan andre investerer og tenker om sine investeringer.

Din oppgave

Per i dag selges dette kurset over telefon ved at mennesker som har lastet ned en e-bok, vært med på et webinar eller et fysisk frokostseminar booker en samtale med en kursrådgiver.

 

Din oppgave er å lage en digital salgstrakt som skaper slike bookede samtaler til rådgiverteamet, og du har tre ulike markedsføringsmetoder å velge mellom:

Webinar

Sett opp en salgstrakt hvor du inviterer til et webinar om et tema du velger selv. 

Image by Austin Distel

E-bok

Sett opp en salgstrakt hvor du gir bort en e-bok om et tema du velger selv. 

Image by Austin Distel

Ditt valg

Sett opp en helt egen trakt basert på din egen teori om hva som ville fungert.

Image by Etty Fidele

Din besvarelse må, som et minimum, inneholde:

  • En annonse til bruk i betalt annonsering

  • En landingsside hvor trafikken skal sendes til

  • En redegjørelse om hvorfor dette skaper verdi for de potensielle kundene

Lever din oppgave

Det er fritt medievalg når det kommer til oppgaven, men det er viktig at kravene i listen over blir overholdt. Når du kjenner deg klar til å levere, send en mail til team@inspiro.no og bruk "Svar på caseoppgave - Digital konverteringsspesialist" som emnefelt.

Image by Adam Solomon
bottom of page