Chat with us, powered by LiveChat
top of page
  • Forfatterens bildeAnne Bente Hauge

Slik lager du et engasjerende nettkurs

Et nettkurs foregår som kjent digitalt, og mange er skeptiske til hvordan de skal kunne lære noe uten å møte kurslederen personlig. De er redde for å føle seg alene og ikke ha muligheten til å sparre med kurslederen.


Men er det egentlig slik? Er det mulig å lage engasjerende nettkurs?

Engasjerende nettkurs

Et nettkurs trenger ikke å være upersonlig og kjedelig


Som kursmentor for Suksess med nettkurs tror jeg de fleste kursdeltakerne har et forhold til meg som kursleder. De ser meg i videoer, lytter til meg når jeg underviser med videoer. De gjør oppgavene og får tilbakemelding på oppgaver fra enten meg eller en av de andre mentorene. De sparrer med meg og andre kursmentorer i videosamlinger og får skrifltige svar fra oss i teamet. Kort og godt; vi engasjerer kursdeltakerne.

Et godt oppbygd og engasjerende nettkurs handler altså ikke om å lage videoer og formidle informasjon, for så å la deltakeren jobbe med dette alene. Det handler om å lage godt undervisningsmateriell og la deltakeren få mulighet til å engasjere seg, diskutere og skape erfaringer fra praktiske oppgaver.


Hvordan legger du opp til et engasjerende nettkurs?


For å hjelpe deg med å se mulighetene du har til å skape et engasjerende nettkurs skal jeg dele hvordan vi har lagt opp kurset "Suksess med nettkurs". Hvis du melder deg på kurset vil du blant annet få dette som en del av pakken:


Tilgang til læringsplattform: Umiddelbart etter påmelding vil du motta en e-post med informasjon om hvordan du kan logge seg inn på læringsplattformen der kursinnholdet ligger. Du får en video som forklarer hvordan alt fungerer så det skal være lett å komme i gang når du skal lage nettkurset.


Oppstartsoppgave: For at du skal komme godt i gang har vi laget en oppstartsoppgave som sendes inn til kursmentorene, hvor du selvsagt får en personlig tilbakemelding på din innsending. Det er en fin måte for deg å komme i gang og bli engasjert fra starten av, og en fin måte for at kursmentorene skal bli kjent med deg.


Prosjektplaner: For å gjøre det enklere for deg som kursdeltaker til å planlegge framdriften har vi laget prosjektplaner for både hele kurset, og for delmålene i kurset. Det hjelper deg med å sette deg tydelige måll om fremdrift og ta kontroll på tiden din når du lager et nettkurs.


Videoleksjoner: Kurset består av en rekke korte og konkrete videoer som tar deg steg-for-steg mot målet. Nettopp det at videoene er relativt korte, gjør at det er enkelt for deg å fokusere på en ting om gangen. Du skal ikke lære alt på en gang, men ta det i små steg før du til slutt har kommet i mål.


Oppgaver og aktiviteter: Du vil få oppgaver og aktiviteter relatert til stoffet du lærer, noe som vil hjelpe deg med å forstå og øve seg på stoffet. Du skal altså ikke bare passivt se på videoer. Det aller viktigste du gjør er å ta i bruk det du lærer, og med oppgavene gjør vi dette enkelt for deg.


Sjekklister: For å hjelpe deg med å huske det du lærer, har vi også laget en rekke sjekklister som oppsummerer de viktigste punktene. Disse sjekklistene er kjekke å bruke når du skal jobbe med oppgavene slik at du kan ta i bruk kunnskapen raskt og enkelt.


Maler: Vi vet at det er vanskelig å gjøre noe som du aldri har gjort før. Så for å forenkle prosessene med å skrive e-poster, lage presentasjoner og sette opp strategier, har vi laget en rekke maler som du kan bruke for å komme raskt i gang og som vil hjelpe deg til å skape godt innhold og framdrift for nettkurset ditt.


Tekniske veiledninger: Vi har laget steg-for-steg beskrivelser for hvordan du setter opp alt det tekniske for å kunne sette opp automatiske prosesser som gir deg kunder, sette opp kursportal, sende ut e-poster m.m. Dette er noe mange setter pris på! Spesielt de som tenker at de ikke er tekniske. Mange av våre kursdeltakere starter med en klar formening om at det tekniske er for vanskelig for dem, men etter fullført kurs oppdager de kan mye mer enn de noengang ville trodd.


Hjelp og support: Det kan være utfordrende å forstå alt og gjøre alt riktig på første forsøk, og det er alltid fint å kunne spørre noen som har gått veien før deg. Derfor har vi også et godt tilbud om support i nettkurset vårt, slik at du flere ganger i uken kan få både svar på spørsmål og tilbakemeldinger på det du har gjort (så du vet om du er på rett spor).


Sparring med kursmentorene: Noen liker å prate med læreren sin. Det å kunne diskutere en utfordring, snakke om strategier og hvordan ting fungerer er bra for læringen. Derfor har vi også live videmøter annenhver uke hvor våre kursmentorer stiller opp for å snakke med deltakerne om utfordringer og muligheter. Det gir ofte et motivasjonskick å delta på disse videomøtene og en god boost for å opprettholde engasjement.


Nettverk med andre deltakere: Som kursdeltaker får du tilgang til en lukket Facebook-gruppe sammen med andre som er i samme "båt" som deg. Med et nettverk av likesinnede som jobber med de samme utfordringene som deg mens dere utvikler eget nettkurs, kan du få hjelp og støtte av dine medstudenter. Og ikke minst noen å dele gleder med - som forstår hvor stort det er når du når nye milepæler.


Evaluering og oppgavelevering: Suksess med nettkurs har 5 faser, hvor du i hver fase fokuserer på en viktig ting om gangen. Etter å ha fullført hver fase kan du oppsummere det du har lært og sende inn dine tanker om dette til våre kursmentorer som vil gi deg konstruktive tilbakemeldinger mens du lager ditt eget nettkurs.


Sertifisering: Når du har fullført kurset, vil du kunne ta en sertifisering i Inspiro Metoden. Ved godkjent sertifisering får du et bevis på den kunnskapen du har opparbeidet deg gjennom kurset.


Ditt eget nettkurs: Når du har fullført kurset vil du også ha laget ditt eget nettkurs og kanskje fått dine første salg. Gjennom hele kurset har du jobbet med ditt eget prosjekt, nettopp det å skape og selge ditt første nettkurs. Hele læringsprosessen er bygget opp som et prosjektbasert læringssystem.

Lage nettkurs krever innsats

Men, en ting er hva du får som kursdeltaker. En annen ting er hva du gjør med den muligheten dette gir deg. Vi kan gi deg godt innhold og være tilgjengelig for sparring - men det er kun du som kan sørge for din egen utvikling.


For at du som kursdeltaker (eller dine egne kursdeltakere) skal få mest mulig utbytte av å delta på nettkurs, må også du ta en aktiv del av kurset. Uansett hvor godt kurs vi har laget (eller du lager), så er det kursdeltakeren som er den som skal lære.

Derfor har vi laget en liste over tips du som deltaker kan ta i bruk for å øke ditt eget læringsutbytte og sørge for at du får de resultatene du ønsker fra nettkurset!


Slik får du mest mulig utbytte av å delta på nettkurs:

  1. Sett opp en læringsplan: Bestem deg for når du skal jobbe med kurset og sørg for å følge denne planen. Bruk gjerne prosjektplanene du får i kurset, og husk å sette deg små og tydelige delmål underveis. Du skal ta et steg om gangen.

  2. Følg kursets progresjon: Du skal følge kursopplegget. Det vil si at du skal ta en leksjon av gangen og ikke hoppe over leksjoner. Alle leksjonene er viktige, så hopper du over noe vil du mest sannsynlig få utfordringer senere i kurset.

  3. Ta aktivt del i kurset: Still spørsmål til kursmentorene eller til andre deltakere, bidra til diskusjoner og delta aktivt i aktiviteter. Bruk Facebook-gruppen for kursdeltakere og tenk på at ditt bidrag hjelper andre, så andre kan hjelpe deg når du står fast. Alle på kurset er i samme båt, og er du engasjert og deltar aktivt, vil du også føle på det gode fellesskapet ved å jobbe mot samme mål som andre.

  4. Gjør grundige notater: Skriv ned alt du mener er viktig og som du vil huske, dette vil også hjelpe deg å forstå stoffet bedre. Du skal lære ikke bare ett, men flere nye fag: Markedsføring, salg, annonsering og kursutvikling/pedagogikk - så vær tålmodig med deg selv. Husk at du en dag skal jobbe uten kursmentorene i ryggen så notater underveis vil hjelpe deg senere.

  5. Bruk ekstra tid på å forstå konsepter du har problemer med: Hvis du har problemer med å forstå noe, bruk ekstra tid på å lese og gjøre oppgaver relatert til dette emnet. Du kan også spørre om hjelp - enten i kursgruppen eller i de ukentlige møtepunktene med kursmentorene.

  6. Gjør oppgavene: Dette er viktig! Gjør oppgavene som følger med kurset, de er designet for å hjelpe deg med å forstå stoffet og øve deg på det du har lært. Det er her den viktigste delen av læringen skjer, når du tar i bruk det du har lært vil du i mye større grad både forstå og huske det du lærer til senere bruk. Ikke minst, oppgavene er viktige for at du skal gjennomføre ditt prosjekt, som er å skape og selge ditt første nettkurs!

  7. Reflekter over læringen din: Ta deg tid til å reflektere over hva du har lært, hva du har hatt problemer med og hva du vil gjøre annerledes neste gang. Aksepter at det å feile er en del av prosessen og lær av feilene dine. Alle trenger å øve for å få gode resultater.

  8. Jobb aktivt og regelmessig med kurset. Selv om du i perioder har mindre tid til å jobbe med kurset, ikke ta lange pauser fra læringen. Jo lenger tid det tar mellom hver gang du jobber med oppgavene, jo mer tid trenger du på å komme inn i systemene igjen. Det er bedre å jobbe 1-2 timer i uken enn ingenting.

  9. Ta ansvar for egen læring: Det er kun du som kan styre din egen læring. Vi har lagtet kursinnhold og undervisningsopplegg for å legge til rette for læring, så må du gjøre i jobben. Du skal lære mye nytt, og du vil derfor garantert møte på utfordringer underveis i kurset. Hvordan du løser disse utfordringene er avgjørende for dine resultater. Jo mer ansvar du tar for din egen læring, jo enklere blir det å finne løsninger og komme videre til neste steg. Fokuser på det du kan gjøre noe med, spør om hjelp og se etter muligheter (og ikke problem).


Kort oppsummert. For å få mest mulig læringsutbytte av å delta på nettkurs anbefaler vi at du deltar aktivt og regelmessig i nettkurset, samt bruker ekstra tid på å forstå og øve på stoffet.


Som du ser så er et nettkurs mer enn bare det å slenge sammen noen videoer og håpe på at deltakeren skal lære noe. Hvis du skal lage ditt eget nettkurs må du også sette fokus på engasjement, at deltakerne skal lære og skape resultater, og sette opp et undervisningsopplegg som tar deltakerne i mål.


Alt dette kan det være utfordrende å gjøre alene, men velger du å ta kurset "Suksess med nettkurs" får du både en tydelig oppskrift og ikke minst; hjelp og støtte på veien mot målet.


Vil du vite mer om å lage et engasjerende nettkurs og hvordan din kompetanse kan hjelpe andre? Book en gratis samtale med vår rådgiver!


Book samtale om å lage et engasjerende nettkurs

90 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page