Chat with us, powered by LiveChat
top of page
  • Forfatterens bildeAnne Bente Hauge

5 fallgruver du må unngå når du lager nettkurs

Oppdatert: 12. sep. 2023

Etter å ha jobbet med hundrevis av kursdeltakere som lager sitt eget nettkurs har vi sett at det er noen utfordringer som går igjen for mange. Så for at du skal slippe å snuble rett ned i fallgruvene, ønsker vi å dele disse med deg. Det er spesielt 5 fallgruver du må se opp (eller ned) for, som gjør at kurset ikke blir så bra som både du og deltakeren fortjener.
1) For lite fokus på resultatet av nettkurset


Vi ser ofte at mange som lager nettkurs blir fokusert på hva de skal lære bort. Det er selvfølgelig viktig, men det aller viktigste er at den kunnskapen du deler er målrettet for å gi deltakeren det som er ønsket resultat av kurset. Så før du begynner å tenke på HVA du skal lære bort, må du først sette et konkret mål med nettkurset du skal lage.


Tenk at din kunnskap skal være en nøkkel til endring slik at deltakeren når et helt konkret mål og oppnår et resultat. Deltakeren på ditt nettkurs skal i løpet av kurset ha endret tenkemåte, væremåte eller gjøremåte. Du skal kun lære bort det deltakeren trenger for å nå dette målet. Så vent med å lage en detaljert kursplan og produsere kurset til du vet nøyaktig hva målet med kurset er!2) Ikke tenk for stort når du skal lage ditt nettkurs


I et nettkurs er det viktig å ikke tenke for stort. Spesielt hvis du skal lage ditt første nettkurs. Du skal ikke lage en utdanning eller lage store omfattende kurs som varer i mange måneder eller år. Det smarteste er å sette et tydelig og avgrenset resultat som deltakeren skal oppnå med ditt kurs, som det er mulig å oppnå i løpet av noen uker eller et par måneder. Så hvis din bakgrunn er et masterstudie og 10 års arbeidserfaring, skal du kun lære bort en bitteliten del av den erfaringen du har opparbeidet deg.


3) Ikke lær bort alt du kan i et nettkurs!


Selv om du har klart å avgrense temaet du skal holde nettkurs i, må du likevel være nøye på hva du skal lære bort. Du skal kun lære bort det som er nødvendig for at deltakeren skal kunne nå målet med kurset. Og ingenting annet. Det har ingen hensikt å fylle på med ekstra kunnskap for at kurset skal bli større. Kurset blir da ikke bedre. Du gjør det i stedet vanskeligere for deltakeren å nå målet sitt, ved å dele kunnskap som egentlig ikke er nødvendig. Deltakeren vil altså kaste bort tid på å lære noe som ikke er viktig for å nå målet, og du vil kaste bort tiden din ved å lage innhold som er overflødig. Både din og deltakerens tid er kostbar - så begrens deg! Det vil være bra for alle!


4) Ikke gå i "akademikerfella" med fokus på teori i nettkurset


Når du har mye kunnskap selv, kan det ofte være fristende å dele mye teori og kunnskap som forteller hvordan alt henger sammen. Du som er ekspert på faget kan og forstår teorier, er fascinert av forskning og metoder, synes detaljer er spennende. Men husk at deltakeren ikke er like interessert i alt dette. Hvis du har klart å avgrense hvilket resultat deltakeren skal oppnå, er det mest sannsynlig å bli kvitt et problem eller fjerne hindringer for å nå en drøm.

Deltakeren trenger ikke å lære detaljkunnskap om hva som ligger bak forskning og teorier. De skal ikke bli fagpersoner. Alt de ønsker er å lære konkrete metoder som gir dem resultat. Så stoler de på at du som fagperson lærer dem metoder som gir dem dette resultatet. Du må skape et kurs hvor du ved hjelp av forskning og teorier lærer deltakeren metoder som skaper en forskjell i adferd eller tankemåte for deltakeren.


Fokuserer du for mye på teori kan du raskt miste deltakerens interesse. Husk at de har meldt seg på et nettkurs, ikke startet på en akademisk utdanning på universitetsnivå. Hvis de ønsker teoritung kunnskap, velger de nok i stedet å ta fag på universitetet.


Så i stedet for å tenke teori - tenk metoder og praktiske øvelser som vil skape resultat for deltakeren.


5) Ikke fokuser på kunnskapsformidling - fokuser på aktivitet


Det er først når kunnskapen blir tatt i bruk at det resulterer i endring i væremåte, tenkemåte eller gjøremåte. Det er derfor viktig å vite hva du ønsker deltakeren skal kunne gjøre etter fullført kurs, slik at du passer på at deltakerne får praktiske øvelser som setter dem i stand til å skape den endringen de ønsker seg for å nå dette resultatet.


Husk at kunnskap i seg selv ikke endrer adferd, det er først når kunnskapen blir tatt i bruk at magien skjer og deltakeren vil oppleve de endringene de ønsker.


Du som kursleder må derfor legge til rette for aktiv læring, slik at de blir motiverte til å ta i bruk kunnskapen. Hvis du i tillegg legger opp til veiledning og support, vil kurset ditt gi stor nytteverdi for deltakerne.


Har du en kurside som du ønsker å sparre med oss om?

Brenner du inne med en ide om hva du kan lage kurs om? Lurer du på om nettkurs er noe som passer for deg, og om det er mulig for deg å få det til. Du har kanskje tusen spørsmål som du lurer på, men ingen å spørre. Da kan vi hjelpe deg! Vår kursrådgiver Lars, hjelper deg gjerne med å sortere tankene dine og finne ut av hva som er riktig for deg. Og det beste er! Samtalen er gratis for deg, så sant Lars har ledig tid i kalenderen sin.Viktig å vite før du starter å lage nettkurset ditt.


Å undervise på nett er ikke det samme som å holde en forelesning eller undervise i et klasserom. Det krever en helt annen planlegging og struktur for at deltakeren skal få utbytte av undervisningen. Unngår du disse 5 fallgruvene er du et stort skritt nærmere et pedagogisk godt nettkurs.
451 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page