Chat with us, powered by LiveChat
top of page
  • Forfatterens bildeAnne Bente Hauge

Hvorfor skal noen betale for et online-kurs?

Oppdatert: 11. sep. 2023

Vi får ofte spørsmål om hvorfor vi mener at folk gjerne betaler for et nettkurs, selv om det er mulig å søke opp alt mulig på Google?


Internett er jo som et stort skattekammer med informasjon, med blogginnlegg, nettsider, videoer og maler. Google den “allvitende” har jo svaret på alt? Kan ikke folk bare søke der? Hvorfor skal de betale for noe de kan få gratis?


Til dette svarer vi: Folk betaler for å få enkel tilgang til kunnskap, for å lære fra eksperter de stoler på, få oppfølging, fellesskap og hjelp til å oppnå det resultatet de ønsker.


Et komplett og inspirerende nettkurs kan ikke sammenlignes med tilfeldige videoer og artikler på internett. Spesielt hvis de som søker etter kunnskapen har ambisjoner om å faktisk få til en endring i livet sitt.


Vi ser tydelig 6 gode grunner til at det lønner seg å benytte seg av et pedagogisk og godt tilpasset online-kurs, fremfor å søke opp informasjon selv.


Folk er villige til å betale for din kunnskap og et nettkurs fordi:


1) Et nettkurs sparer kunden for mye research

De som søker informasjon vet ofte ikke nok om et tema til å vite hva de skal søke etter. Jo mer komplekst et tema er, jo vanskeligere blir det å finne fram til gode løsninger på egen hånd ved å gjøre research. Ved å få all kunnskapen om det aktuelle temaet samlet på ett sted, i en logisk rekkefølge, pedagogisk riktig presentert, vil fokuset være på å lære og ikke søke. Det vil gi raskere resultat for deltakeren.


2) Et nettkurs hindrer kunden i å bli feilinformert

De unngår å bruke kilder som kanskje ikke gir all informasjon de trenger, eller i verste fall kan de få feil informasjon hvis de ikke bruker tid på å kvalitetssikre kildene. Det finnes mange som skriver om mye på internett, og det finnes mye feilinformasjon. For deg som kan nok om temaet er det enkelt å skille ut dårlige kilder, men for de som ønsker å lære er det en utfordring å vite hvilke kilder de skal stole på.


3) Et nettkurs sparer kunden for mye tid


Ved å slippe å bruke tid på å lete opp og kvalitetssikre informasjonen de finner, sparer de mye tid som de kan bruke på andre og mer givende ting. I tillegg vil de raskere oppnå de endringene de ønsker seg og kommer raskere fram til målet. Hvis tid er penger er det kostnadsbesparende å investere i et kurs.


4) Et nettkurs gir kunden et nettverk med andre likesinnede

Mange online-kurs tilbyr i tillegg til selve kursinnholdet også nettverksgrupper. Her er det mulig å knytte kontakter med andre likesinnede som hjelper og heier hverandre fram. Det er mer motiverende enn å bare jobbe alene mot målet.


5) Et nettkurs gir kunden eksperthjelp når de trenger det

Et nettkurs er mer enn bare informasjon, det er også undervisning og direkte support til deltakerne. Det betyr at de får hjelp fra eksperter når de faktisk trenger det, og svar på konkrete utfordringer som hjelper egen utvikling. De må ikke løse alle utfordringer alene, men vet at de kan få hjelp hvis de står fast. Sjansene for å lykkes øker vesentlig når deltakerne får hjelp underveis.


6) Et nettkurs kan gi dem bevis på at de kan temaet

Som kursleder kan du også utstede kursbevis, som deltakeren kan bruke for å bevise at de faktisk har gjennomgått et kurs og at de er kvalifisert til å gjøre enkelte oppgaver. Det vil de ikke få hvis de kun leter opp kunnskapen selv.


Et nettkurs øker sjansene for å lykkes med målet


Et godt designet nettkurs har fokus på at deltakerne skal nå et bestemt mål. Ved å delta på kurs i stedet for å rote rundt på egen hånd, øker sjansene for å lykkes uten å streve og bruke for lang tid på å prøve og feile.


Hvis teorien om at det bare er å søke opp informasjon på nettet og lære seg alt selv, vil alt vi har av utdanningsinstitusjoner også være uten mening. Hva trenger vi da utdanningsinstitusjoner til, hvis det er så enkelt å lære ting selv? Det er selvfølgelig mulig å lære seg det aller meste på egen hånd, men vi mennesker er skapt slik at vi lærer bedre når ting blir lagt til rette for oss. I alle år har det vært tilbud om å delta på ulike kurs og utdanninger. Alt fra høyskole til språkkurs, malekurs og diverse hobbykurs. Kurs og utdanninger som tar alt fra et par timer til mange år. Men tidligere trengte kurslederen å ha lokaler, og et stort nok marked i lokalområdet for å kunne lage kurs selv.Det geniale med nettkurs er at nå er det enklere både å sette i gang kurs og ikke minst få folk til å delta på kurset. Du kan sitte på den ytterste øde øy og selge kursplasser til folk som bor hundrevis av mil unna.


Hvilken kunnskap sitter du inne med som folk vil betale for?


Du vil kanskje bli overrasket over alt du kan som andre faktisk ønsker å lære og er villig til å betale for.Din kunnskap kan hjelpe andre. Lykke til med ditt nettkurs.


172 visninger0 kommentarer

Bình luận


bottom of page