Chat with us, powered by LiveChat
top of page
 • Forfatterens bildeAnne Bente Hauge

Suksess med malekurs for Jan-Ove Tuv

Oppdatert: 11. sep. 2023

"Jeg har mye mer tid til familien og egen produksjon, fordi jeg har fått en vesentlig reduksjon i reisedøgn. Jeg kunne ikke ha tilegnet meg denne kunnskapen på egenhånd. Ja, jeg ville nok ikke engang kommet på idéen om nettkurs..."


Jan-Ove Tuv er kunstner, kurslærer og tidligere elev av Odd Nerdrum.I mer enn åtte år har han holdt ordinære malekurs over hele Norge. Det har medført mange reisedøgn - spesielt har det gått ut over helgene og samvær med familien, og han ønsket å redusere antall reisedager.


Høsten 2016 ble Jan-Ove Tuv tipset om kurset Suksess med nettkurs av sin kone. Det så ut til å være en god løsning på hans utfordringer, og gi ham mer tid til familien.


Kort tid etter startet han på kurset Suksess med nettkurs hos Inspiro Academy, og allerede 8. januar 2017 lanserte han sitt første kurs - et begynnerkurs i portrett-maling. Etter ett år hadde han lansert kurset flere ganger og fått mange nye kunder med metodene han lærte i Suksess med nettkurs. Han har også utviklet et nytt kurs, som han har lasert.


Til sammen hadde han 105 deltakere på nettkurs i 2017.


Nå skal han videreutvikle online businessen til flere kurs, og først ut er et videregående kurs i stillebenmaling.


"Min erfaring med Inspiro teamet er udelt positiv! Kursmaterialet er klart og oversiktlig, selv for uinnvidde i stoffet. Spørretimene har gitt meg svar på alle spørsmål og svarene har vært svært presise. Dessuten har stemningen i spørretimene vært til inspirasjon for hvordan jeg gjennomfører egne spørretimer."

Nå ser Jan-Ove et stort potensiale til forbedring. Han har stor familie og har derfor ikke fått satset alt ennå, men er likevel fornøyd med resultatene så langt. Han har nådd sitt første delmål.


- Jeg kan nok doble inntekten med kun det første kurset, bare jeg får promoteringen i orden, sier han.


Ved å satse på nettkurs har Jan-Ove fått mer tid med familien- Etter flere år med mye reisevirksomhet hvor jeg var borte fra familien hele 17 helger på rad

i 2015, har jeg nå sikret meg en inntekt som gjør at jeg får mer tid til familien min. Selv om jeg ”henger etter” hva promotering angår, så har jeg altså kunnet redusere reisingen drastisk – og likevel opprettholde inntektsnivået.


Jan-Ove har regnet på tiden han har kastet bort på å reise til og fra kurssteder. Høsten 2015, før han startet sin online kursbusiness, brukte han 272 timer bare på reisetid. Når opp til 1/3 av årets helger måtte tilbringes borte fra familien var han godt motivert til å gjøre noe for å endre dette.


Etter ett år med online-kurs ligger han på en «vanlig» årsinntekt, men ser at potensialet er mye større når han får satt seg enda bedre inn i hvordan han markedsfører kursene sine.


"Jeg er særdeles godt fornøyd med Suksess med nettkurs. Det er gull verdt å se videoene som demonstrerer akkurat hvordan verktøyene brukes! Inspiro har delt opp kunnskapen i tydelige bolker. Dermed blir stoffet overkommelig."

Målet til Jan-Ove er å tilby en komplett maleskole slik at de som ønsker å utvikle seg som klassisk figurative malere kan få en skolegang ”fra A til Å” - på nett. Dette til tross for at Jan-Ove anser seg selv som «analfabet” når det gjelder IT-verktøy og promotering i sosiale medier. Det er i hovedsak to årsaker til at Jan-Ove har nådd sitt første delmål ett år etter at han gikk online med sine kurs. Valget om å ta kurset Suksess med nettkurs har vært vesentlig.


- Jeg fulgte kursopplegget til Inspiro Academy og kurset Suksess med nettkurs, sier han. - Der fulgte jeg rådene jeg fikk og det var fundamentalt for meg som er ny på teknologi å få dette presentert enkelt og forståelig. Kurs-materialet er virkelig profesjonelt og har en glassklar progresjon og løsningene som presenteres er enkle å forstå.


Jan-Oves råd til deg som vil lykkes med nettkurs


 1. Følge kurset Suksess med nettkurs og den progresjonen det er lagt opp til der.

 2. Konsentrer deg om en ting om gangen.

 3. Strukturer innholdet i kurset ditt, så du kjenner helheten i kurset når du jobber med detaljene.

 4. Forklar ting enkelt i eget kursmateriale, og gi kurset en tydelig progresjon fra A-Å.


Han presiserer at det også hans lange erfaring som kursholder er en del av suksessoppskriften. Det har lært ham å konkretisere og forenkle det han lærer bort. De årene har også gitt uvurderlig innsikt i målgruppens utfordringer. Da han startet på kurset Suksess med nettkurs var det ”bare” å samle trådene.


Den største utfordringen til Jan-Ove var å forstå det tekniske og programvaren som Inspiro anbefaler. Det var (og er) en helt ny verden for ham.


- Heldigvis er Inspiros kursmateriale helprofesjonelt og lettfattelig, så utfordringen var simpelthen at dette var ukjent materie. I tillegg var de ukentlige spørretimene til god hjelp!


"Inspiro er 100% profesjonelle og til å stole på. De holder løftene om at SMN-kurset kan gi deg bedre inntjening og tid. Hvis du følger de rådene de gir deg!

Dette er det viktigst Jan-Ove lærte fra Suksess med nettkurs og Inspiro Academy:


 1. Å kun inkludere relevant innhold for kurset man lager

 2. Hvordan finne ut hva som er relevant

 3. Å se for meg hva kunden vil ha

 4. At kunden ”ikke bryr seg om meg”, men om produktet. Det gjorde meg enda mer bevisst på punkt 1.

 5. Maler for mailsekvensene til gratiskurset og online-kurset

 6. Bruk av Simplero (kursportalen)


For meg har skiftet fra ordinære kurs til nettkurs vært avgjørende for en positiv endring i min livssituasjon.


- Jeg har mye mer tid til familien og egen maleriproduksjon, fordi jeg har fått en vesentlig reduksjon i reisedøgn, sier han.

- Uten kurset Suksess med nettkurs hadde jeg ikke klart å oppnå dette på egen hånd. Da hadde jeg nok vært i den samme situasjon som før, som var at jeg ikke ville hatt muligheten til å øke inntekten min.


Jan-Ove forteller at han ikke kunne reist mer enn han allerede gjorde, og selv med fulltegnede kurs rundt om i landet – noe som sjeldent inntreffer - så ville ikke inntekten stige mer enn 100 – 150.000.


- Med stor familie ville det simpelthen vært økonomisk uholdbart i lengden, sier han.


Med sin satsing på online-kurs har han nå mulighet til å planlegge bygging av atelier og utvidelse av hus.


- Med verktøyene jeg lærte av Inspiro så er dette mildest talt et realistisk mål, sier han.

- Men for å nå dette må jeg fortsette satsingen og det er to ting som gjenstår - produksjon av flere kurs og bedre promotering.Intervjuet med Jan-Over er gjort av Anne Bente Hauge hos Inspiro Academy i 2018.

146 visninger0 kommentarer

留言


bottom of page